تبلیغات
برای تازه شدن دیر نیست - دو ست ندارم

برای تازه شدن دیر نیست

http://450.ir/upload/img/1001/1094-09-17518461i79-88028.jpg

چی می شه؟ می نویسم آدما رو دوست ندارمخودمو! اونارو حتی شما رو دوس ندارمدیگه از دلم گذشته عاشق کسی بشماون دوست دارم های بی هوا رو دوس ندارمیادمه یه وقتا جونم سر عاشقی می رفتدیگه حتی فکر اون لحظه ها رو دوست ندارم
سرنوشت و سفرو خیانت و پشیمونیحق دارم بگم که هیچ کدومارو دوس ندارمنه غریبه لطفی کرد نه آشنا خیری رسوندهیچکدوم غریبه و آشنا رو دو ست ندارمکفره اما می نویسم دعا فایده ای نداشتمن دعا نمی کنم نه دعا رو دوس ندارم

+نوشته شده در سه شنبه 26 آبان 1388 ساعت06:12 ب.ظ توسط farbod dehghan | نظرات |