تبلیغات
برای تازه شدن دیر نیست - پدرم فدای

برای تازه شدن دیر نیست


http://up.iranblog.com/5/1261261204.jpg
پدرم فدای مجروحی که جراحاتش خوب نشود
پدرم فدای غارت شده ای که خاک بیابان آن را پوشانده
پدرم فدای آن شهیدی که غسلش با خونش بود
پدرم فدای کشته ای که اشرار به او بی حرمتی کردند
پدرم فدای کشته ای که اهل بادیه به سوی او آمدند
پس او را رها شده بدون قبر یافتند
و آمدند به سوی سرزمین کربلا و دیدند بدنهایی را
که به زیر آفتاب سوزان عریانند
و دیدند بر روی آن سرزمین بدنهای خاندان پیامبر را
که بر روی زمین مانند ماه می درخشد
در بین آن جسدها بدن حسین به مانند امامی
که نمایانشده و یا مانند خورشید فروزان
دست های او را قطع و استخوان هایش له شده در کنار
آب جاری با لب عطشان جان داده
پدرم فدای اجسامی که عریان بر روی خاک افتاده اند
و پوشش بر روی آنان نیست مگر غبار صحرا
سایه بان بر خود از از حرارت خورشید نکشید
چون در زیر تابش خورشید قلب پیامبر خون است
سزاوار است که بدن هیچ سیدی کفن نشود
بعد از اینکه بدن حسین بی کفن ماند

+نوشته شده در شنبه 28 آذر 1388 ساعت03:00 ب.ظ توسط farbod dehghan | نظرات |